Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Grupa AA

 
Spotkania grupy AA - Anonimowi Alkoholicy
 
Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 19:00
w salce parafialnej przy kościele Herz-Jesu, Memeler Str. 14
Telefon kontaktowy: +4915144221516
  
 
Co to jest AA
 
Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną, światową wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pragnienie zaprzestania picia. Nie ma żadnych składek ani opłat za członkostwo w AA.
 
 
Liczba uczestników
 
Ocenia się, że ponad 2 miliony członków spotyka się w ponad 90 tysiącach grup w 160 krajach. W Polsce istnieje około 1800 grup AA.
 
 
Kontakty z organizacjami spoza AA
 
Wspólnota przyjęła „politykę”  współpracy, ale bez wiązania się z innymi organizacjami zainteresowanymi problemem alkoholizmu. Nie wydajemy opinii o sprawach nie dotyczących AA, nie popieramy ich ani nie krytykujemy.
 
 
Z czego utrzymuje się AA
 
Od lat Anonimowi Alkoholicy przestrzegają i umacniają tradycję całkowitego samoutrzymywania się i nie szukają ani nie przyjmują datków od osób nie będących członkami wspólnoty.
 
 
Jak  Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość
 
AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby należące do wspólnoty poprostu powstrzymują się od jednego kieliszka dzień po dniu. Trzeźwość utrzymuje się przez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach zwanych mityngami, w oparciu o program Dwunastu Kroków, służących zdrowieniu z alkoholizmu.
 
 
Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi
 
Anonimowość jest duchową podstawą AA – przypomina uczestnikom wspólnoty, aby kierowali się raczej zasadami niż osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi równych. Dążymy do tego, aby znany był nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników AA, a szczególnie dla nowo przybyłych, że ich przynależność do AA nie będzie ujawniona.
 
 
Każdy może uczestniczyć w otwartych mityngach AA
 
Na mityngach tych zwykle mówi prowadzący i jeden lub kilku spikerów, którzy dzielą się doświadczeniem na temat swojej choroby alkoholowej i swojego zdrowienia w AA.
 
 

Na podstawie tekstu fundacji Biura Służby Krajowej AA