Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Lektorzy

 
LEKTORZY
 
Lektor to chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego
w zgromadzeniu liturgicznym.
W Kościele katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii);
może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej,
a także wykonać psalm responsoryjny.
W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona,
może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz).
Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość 
sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich,
niebędących ustanowionymi do tego przez władzę kościelną.
 
W parafii PMK Aschaffenburg mamy następujących lektorów:
Anna Wangietner
Dorota Kusy
Andrzej Knapik
Zbigniew Siwek
Marek Sierla
Dawid Bierszacki
Michael Wanoth
Czesław Kaczmarzyk (Miltenberg)