Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Sakramenty św.

 
Chrzest
Bierzmowanie
Najświętszy Sakrament
Pokuta
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
 
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).
 
Kościół rzymskokatolicki uczy, że: 
* sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa, 
* kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami, 
* są one konieczne do zbawienia, 
* są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu.