Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec
 
Jest to modlitewna grupa 20 osób,
gdzie każda z nich odmawia codziennie dziesiątkę różańca.
Należą do niej tak mężczyźni, kobiety, jak i od kilkunastu lat również dzieci.
Grupę 20-osobową nazywa się „różą”, a prowadzącego grupę zelatorem lub zelatorką.
Każdy z członków powinien codziennie odmówić dziesięć „Zdrowaś Maryjo”,
rozważając tajemnice przydzielone mu przez zelatora grupy.
W ten sposób modli się 20 osób, gdyż aktualnie jest 20 tejemnic różańcowych.
Idea „Żywego Różańca” powstała w 1826 roku na południu Francji w Lyonie
i została zrealizowana przez Paulinę Marie Jaricot,
która wyraziła nie tylko ideę, ale wymyśliła nazwę aktualnie przyjętą
i podział na grupy zwane „różami”.
Nazwa „Żywy Różaniec” nawiązuje do wianuszka ziarenek zwanych różańcem,
które są jakby wieńcem róż, czyli modlitw,
jakie zanosimy do Boga za przykładem Matki Bożej.
Kiedyś do jednej grupy różańcowej należało 15 osób, gdyż było 15 tajemnic,
podzielonych na 3 części radosną, bolesną i chwalebną.
Ojciec Św. Jan Paweł II dnia 16 października 2002 roku dołączył 5 następnych tajemnic
i utworzył czwartą część różańca, tzw. Tajemnicę światła.
Tym samym jakby wypełnił lukę w nauczaniu i działalności publicznej Jezusa Chrystusa:
od Jego chrztu w rzece Jordan, przez wesele w Kanie, przemienienie  na Górze Tabor,
głoszenie Ewangelii i prawd o Królestwie Bożym i ustanowienie Eucharystii.
Jaki cel przyświęca przynależności do róż różańcowych?
Różaniec jest ewangeliczną modlitwą Kościoła, jest streszczeniem prawd odkupienia,
jest ważnym wydarzeniem, które Jezus i Maryja przeżyli.
Odmawiając Różaniec we wspólnocie róży uczestniczymy w darach Bożych tak,
jakbyśmy odmawiali cały różaniec, stanowimy wówczas jedno „z ziarenek różańca”.
Warto więc włączyć się w Żywy Różaniec.
Włączmy się w tę duchową skarbnicę modlitwy, abyśmy wzmocnili naszą wiarę,
polecali regularnie Panu Bogu nasze rodziny, małżeństwa,
chronili się przed duchową śmiercią.
 
W naszej Parafii istnieje taka grupa modlitewna – składa się ona z dwóch róż.
Patronami są: Św. Józef. i Św. Matka Teresa z Kalkuty.
Chętnych, chcących być częścią tej grupy, zapraszamy do wspólnej modlitwy.