Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU
 
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy sie członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni we wspólnotę Kościoła.
Skutek chrztu obejmuje: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego.
Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który otwiera przed ochrzczonym drogę do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji "charakteru" chrzest nie może być powtórzony.
 
Aby załatwić formalności związane z chrztem dziecka w języku polskim, należy:
 
- zgłosić się do księdza proboszcza co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
- przynieść ze sobą dokument urodzenia dziecka (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke) z urzędu stanu cywilnego (Standesamt);
- znać dane rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które są wierzącymi i praktykujacymi katolikami,
co mogą potwierdzić stosownym dokumentem wystawionym w parafii zamieszkania;
nie mogą być nimi osoby, które wystapiły z kościoła.