Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

 
NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW.
 
Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej wyznaczani są przez biskupów
do udzielania Komunii Św.
Wyznaczeni w ten sposób wierni zostają powołani na konkretny czas
i z założenia mogą pełnić swoją posługę tylko we własnej diecezji.
Część z nich jest także posyłana z Komunią Św. do chorych. 
 
W parafii PMK Aschaffenburg mamy następujących Szafarzy:
 
Marek Sierla
Zbigniew Siwek
Michael Wanoth