Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Stowarzyszenie

Przewodniczący: ks. Walenty Cugier
Sekretarz:  
Skarbnik:  
Członkowie: Ewa Dabrowska-Skopek
  Gerhard Dalberg
  Marek Sierla