Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Stowarzyszenie

Przewodniczący: ks. Walenty Cugier
Sekretarz: Michael Wanoth
Skarbnik: Anna Wangietner
Członkowie: Ewa Dabrowska-Skopek
  Gerhard Dalberg
  Georg Schwierz
  Marek Sierla