Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Miltenberg - punkt duszpasterski

Punkt duszpasterski w Miltenbergu
Gemeindezentrum Maria Hilf, Von-Stein-Str. 24
 
Początki punktu duszpasterskiego w Miltenbergu sięgają końca lat 90 dwudziestego wieku.
Pierwsza Msza św. w języku polskim została odprawiona w grudniu 1989 roku. Z prośbą o zorganizowanie spowiedzi św. przed Bożym Narodzeniem zgłosili się do proboszcza w Schneebergu mieszkańcy Wohnheimu. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Miejscowy proboszcz zaprosił księdza z Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu. Życzliwość i zaangażowanie księdza z niemieckiej parafii w Schneebergu zaowocowały tym, że od grudnia 1989 roku zaczęto odprawiać Msze św. w języku polskim w parafialnym kościele w Schneebergu w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19:00.
Pierwszą Mszę św. w języku polskim odprawił ks. dr Henryk Gardyjas, a po nim dojeżdżał z Würzburga ks. dr Andrzej Krefft, który to przeniósł Mszę św. do Miltenbergu do kaplicy w Gemeindezentrum (Miltenberg Nord). Miało to miejsce jesienią 1996 roku i od tego momentu Msze św. w języku polskim są odprawiane w każdą sobotę o godz. 15.30. Od godz. 15.00 istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.
Po ks. dr. Andrzeju Kreffcie opiekę duszpasterską przejął w roku 1998 ks. Krzysztof Winiarz, który zamieszkał już w okolicach Aschaffenburga (Glattbach), a od września proboszczem został mianowany ks. Walenty Cugier, pełniący tę posługę do dnia dzisiejszego.
W kościele w Schneebergu uczestniczyło we Mszy św. 20-30 wiernych, a po przeniesieniu jej do Miltenbergu liczba ta wzrosła. Dzisiaj uczestniczy w niej 40 - 60 osób. Są to miejscowi parafianie, jak również sezonowi pracownicy (najczęściej wykonujący prace budowlane, zatrudnieni w pracach leśnych, w ogrodnictwie i przy opiece nad starszymi osobami).
W kaplicy w Miltenbergu sprawowane są także inne sakramenty: chrzest, sakrament małżeństwa czy sakrament chorych.
W poszczególnych okresach kalendarza liturgicznego, zaraz po Eucharystii, odbywają się charakterystyczne nabożeństwa: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje, nabożeństwa majowe i różańcowe. W okresie Wielkiego Postu i Adwentu zapraszany jest dodatkowy spowiednik (długie lata pomagał w sakramencie pokuty o. Roger, franciszkanin z Engelbergu, a od 2003 ks. prob. kan. Zygmunt Dada z Rüdenau).
Każdego roku w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie organizowane jest spotkanie opłatkowe, podczas którego, tradycyjnym zwyczajem, uczestnicy łamią się opłatkiem i wspólne śpiewają piękne polskie kolędy.
Przez długie lata (1989-1997) liturgię uświetniał swoją grą organową Marcin Panek z Miltenbergu. Po wyprowadzeniu się organisty do Würzburga, śpiewy wykonywane są bez udziału organów.
W czasie, kiedy Msza św. sprawowana była w Schneebergu, służbę liturgiczną pełnili ministranci z parafii niemieckiej. Po przeniesieniu nabożeństw do Miltenbergu w początkowym okresie do Mszy św. służył zakrystianin z niemieckiej parafii, później zastąpili go ministranci z Polskiej Misji, którzy pełnią tę posługę do dnia dzisiejszego.
Ośrodek Duszpasterski w Miltenbergu miał okazję gościć podczas spotkań liturgicznych wiele zacnych osób, m. in. ks. bp. Friedhelma Hofmanna - ordynariusza diecezji, który nawiedził naszą wspólnotę 4 marca 2006 roku - także wielu księży, zakonników i siostry zakonne. We wspólnocie w Miltenbergu gościły też niejednokrotnie zespoły muzyczne z Polski.
W Mszy św. uczestniczy regularnie kilka osób niemieckojęzycznych, dlatego Ewangelia odczytywana jest w języku polskim i niemieckim. Podobnie rzecz się ma z modlitwą Ojcze Nasz.
W roku 2006 i 2007 w sanktuarium na Engelbergu, leżącym w pobliżu Miltenbergu, odbyły się Dni Papieskie, w których uczestniczyli wierni z całej Misji.