Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

Aschaffenburg

Polska Misja Katolicka w regionie Untermain
Polnische Katholische Mission in der Region Untermain
 
Aschaffenburg jest miastem położonym na terenach Dolnej Frankonii, której stolicą jest Würzburg. Politycznie przynależy do Wolnego Landu Bayern, a pod względem kościelnego podziału do diecezji Würzburg i jest drugim pod względem wielkości miastem w tej diecezji, oczywiście po Würzburgu. Aschaffenburg liczy ok. 70 tys. mieszkańców, z czego katolicy stanowią ok. 65 %.

Duszpasterstwo polskie w rejonie Aschaffenburga sięga czasów przedwojennych. Od momentu utworzenia Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu, Aschaffenburg i Miltenberg przynależały do Misji jako punkty duszpasterskie i byly obsługiwane duszpastersko przez księdza proboszcza z Würzburga.
Jako samodzielny Osrodek Duszpasterski Aschaffenburg został utworzony dnia 01.11.1998. Pierwszym Proboszczem, który został powołany do PMK w Würzburgu, i który jednocześnie otaczał opieką duszpasterską Aschaffenburg i Miltenberg, był ks. dr Henryk Gardyjas, a jego następcą został ks. dr Andrzej Kreft.

Pierwszym duszpasterzem samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Aschaffenburgu 
i Miltenbergu został mianowany ks. wikariusz Krzysztof Winiarz. Ośrodek ten otrzymał niezależność duszpasterską i finansową.
Dnia 04.07.2002 Ośrodek Duszpasterski w Aschaffenburgu i Miltenbergu został przekształcony w Polską Misję Katolicką w regionie Untermain.
Dnia 01.08.2003 na mocy dekretu Kurii Biskupiej w Würzburgu ks. Krzysztof Winiarz został mianowany Pfarradministratorem Polskiej Misji Katolickiej w regionie Untermain z jednoczesnym pełnieniem obowiązku Kuratora parafii św. Józefa w Erlenbach, gdzie mieszkał.
Od dnia 01.09.2005 proboszczem Misji jest ks. Walenty Cugier.
 
Do Polskiej Misji Katolickiej w regionie Untermain należą dwa ośrodki: Aschaffenburg i Miltenberg.
Na terenie całej Misji mieszka 1126 katolików legitymujących się wyłącznie polskim obywatelstwem. Liczba ta nie obejmuje katolików, którzy mają obywatelstwo tylko niemieckie czy dwa obywatelstwa: polskie i niemieckie (jest ich więcej, niż tych z wyłącznie polskim obywatelstwem!).
Nie należy zapominać też o pracownikach sezonowych i kontraktowych oraz o turystach.

Msza św. w Aschaffenburgu od samego początku była odprawiana w Sandkirche – kościół ten był kiedyś kościołem pielgrzymkowym i Sanktuarium Maryjnym, a dzisiaj jest filią głównego kościoła Aschaffenburga - Stiftsbasilika.
Na samym początku Msze św. sprawowano w każdą sobotę o godz. 18:00, póżniej, nie zmieniając godziny,
przeniesiono odprawianie liturgii na niedzielę.
Od dnia 12.02.2006 Eucharystia celebrowana jest w każdą niedzielę i święta o godz. 11:15.
Pół godziny przed Mszą św. istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.
Od roku 2007 została wprowadzona Msza św. oraz spowiedź św. w Pierwszy Piątek Miesiąca.
Od dnia 01.11.2008 Msza św. jest odprawiana w każdy piątek o godz. 19:00.
We Mszy św. niedzielnej uczestniczy od 220 do 270 wiernych,
w tym duża grupa dzieci (ok. 40), a w piątek od 20 do 35 osób.
 
Z biegiem czasu liczba wiernych uczestniczących w Mszy św. niedzielnej coraz bardziej się powiększała,
za zgodą Kurii Biskupiej w Würzburgu od dnia 27.11.2016 odprawiane są 2 Msze św. niedzielne o godz. 10:00 i 11:30.
 
Nabożeństwa sprawowane są z reguły po Mszy św. niedzielnej; w maju nabożeństwo majowe - oraz w październiku - nabożenstwo różancowe. W okresie Wielkiego Postu Gorzkie Żale śpiewane są po niedzielnej Mszy św., natomiast Droga Krzyżowa odbywa się w kościele w każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy św. W Wielki Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej sprawowane jest o godz. 11:00 w lesie na Schweinheimie. W maju, co tydzień w niedziele, nabożeństwo majowe odprawiane jest także w Obernauerkapelle (jedna z wielu kaplic znajdujących się
w pobliskich lasach) o godz. 18:00.
 
W roku 2006 w okresie Wielkiego Postu odbyły się pierwsze Rekolekcje Parafialne, a wyglosil je ks. Karol Tomecki z Bialorusi. W roku 2007 rekolekcje prowadził ojciec Stanisław Serafin – franciszkanin konwentualny z Duisburga, a w roku 2008 ks. Michal Osak – doktorant z Frankfurtu i ks. Andrzej Halemba - byly misjonarz obecnie pracujący w organizacji Kirche in Not.
W okresie Wielkiego Postu i Adwentu do pomocy przy sakramencie pokuty zapraszani są księża polskojęzyczni pracujący w parafiach niemieckich. Misji służy też grupa ministrancka licząca obecnie 18 ministrantów. Działa Róża Żywego Rózańca, 8 aktywnych lektorów, 4 nadzwyczajnych szafarzy sakramentu Eucharystii i oczywiście Rada Parafialna, która wspiera w pracy i pomysłach ks. proboszcza.
Przy Misji organizowane są pielgrzymki i wyjazdy np: do Ziemi Świętej, Rzymu, Lourdes, Paryża czy Walldürn, także do Maria Buchen w ostatnią niedzielę sierpnia, jak równiez piesza pielgrzymka z Karlstadt do Maria Buchen we wrześniu. Dla dzieci zorganizowane zostały wycieczki do Disneylandu i Paryża, do Geiselwind, wycieczka statkiem po Menie i jednodniowe wycieczki połączone wspólnym grilowaniem czy ogniskiem. Rada Parafialna organizuje 1 raz w roku zabawę dla dorosłych, festyn parafialny, balik karnawałowy dla dzieci, spotkanie opłatkowe, dzień kobiet a także dzień dziecka. 
Od 2007 roku dzieci wraz z rodzicami przygotowują jasełka, które wystawiane są w okresie Bożego Narodzenia w kościele parafialnym. Nad oprawą muzyczną naszej liturgii czuwa pani organistka - Iwona i solistka – Ewa. Przy Misji istniał tez zespół muzyczny, ale niestety zakończył swoją działalność.
Misja miała okazję gościć rózne zespoły i chóry np.: Chór Kościelny z Ringheim, Chór Studencki z Bydgoszczy, Kwartet Instrumentalny z Ukrainy i Chór Dziecięcy ze Szczecina.
PMK w regionie Untermain miała też okazję, jeszcze jako filia Misji w Würzburgu, przeżyć Peregrynację kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a było to w roku 1996.
Polskiej Misji Katolickiej w Aschaffenburgu patronuje św. Jan Paweł II. (Dalszy ciąg historii jest w trakcie opracowywania)