Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

03.05.2020

 
 
 
IV. Niedziela Wielkanocna
Niedziela Dobrego Pasterza
03.05.2020
 
 
Od 4 maja jest zgoda ks. bpa dra Franza Junga na otwarte,
publiczne sprawowanie nabożeństw w kościołach.
Ta zgoda dotyczy tylko nabożeństw
( nabożeństwo majowe, słowa, adoracja Najświętszego Sakramentu itd. ),
z wyjątkiem Mszy Św., które niestety nadal nie można odprawiać z udziałem wiernych.
Przy sprawowaniu tych nabożeństw należy zachować wszelkie środki ostrożności,
a przede wszystkim musi być zachowana odpowiednia odległość między ludźmi ( 2 metry ),
wszyscy uczestnicy muszą być w maskach,
muszą być wyznaczone miejsca w ławkach i ilość miejsc jest też ograniczona.
 
Ze względu na małą powierzchnię kościoła Sandkirche, nabożeństwa w języku polskim
na czas trwania pandemii będą sprawowane w kościele Św. Agaty – St. Agatha.
Kościół ten znajduje się przy ulicy Agathapl. 3, tj. obok budynku sądu ( Justizgebäude ) i Stadthalle.
Auta można parkować w Tiefgarage pod Stadthalle lub obok w innym garażu.
 
Kościół Sandkirche jest codziennie otwarty do prywatnej, indywidualnej modlitwy
od godz. 10:00 do godz. 18:00. Zachęcam do odwiedzania naszego kościoła - Sandkirche,
w którym jak już to tradycją bywa jest przygotowany piękny ołtarz Maryjny
z okazji miesiąca maja poświęconego Matce Bożej.
 
Pierwsze Nabożeństwo Majowe, na które bardzo serdecznie zapraszam,
odbędzie się teraz w piątek, 8 maja o godz. 19:00 w kościele Św. Agaty.
Nabożeństwo będzie połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i błogosławieństwem Eucharystycznym. 
 
W niedzielę 10 maja o godz. 10:30 w kościele Św. Agaty odbędzie się Nabożeństwo Słowa
( to nie jest Msza Św. ) bez Komunii św., połączone z Nabożeństwem Majowym
i błogosławieństwem Eucharystycznym.
 
Dzisiaj, 3 maja, przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Oczy wszystkich Polaków zwrócone są na Duchową Stolicę Polski – Częstochowę.
Przez ręce Czarnej Madonny chcemy w tym roku szczególnie
prosić jej Syna Jezusa Chrystusa,
aby zatrzymał tę pandemię i dał nam łaskę szybkiego powrotu do normalnego życia.
 
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Was, drodzy parafianie i cieszę się,
że znów razem będziemy mogli spotykać się w światyni, aby wspólnie wielbić Boga,
a w tym miesiącu szczególnie przez ręce Matki Twojego Syna, Maryi.