Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

12.04.2020

 
 
 
ALLELUJA
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
12.04.2020
 
 
 
                                                                                                                                                         
Nie bójcie się
Idżcie i oznajmijcie moim braciom:
niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.   Mt. 28,10
 
Drodzy Parafianie,
 
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, niech radość i nadzieja, jakie daje nam Pan w chwale Swego Zmartwychwstania,
towarzyszą Wam szczególnie teraz w tych trudnych chwilach na wszystkich drogach
Waszego ziemskiego życia i będą dla Was mocą i siłą
do pokonywania codziennych trudności w dążeniu ku szczęściu wiecznemu w niebie.
Niech Boski Zwycięzca śmierci, piekła i szatana odbierze moc wszelkim niepokojom,
które są w Waszych sercach, niech rozproszy mroki smutków,
uleczy zranione serca i każdemu da doświadczyć piękna Nowego Życia.
Obfitego błogosławieństwa na każdy dzień
                                    życzy  
 
ks. W. Cugier