Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

02.01.2022

 
 
 
2. Niedziela po Bożym Narodzeniu
02.01.2022
  
 
Wszystkie nabożeństwa w języku polskim w czas trwania pandemii są odprawiane
w kościele św. Agaty – St. Agatha. Kościół ten znajduje się przy ulicy Agathapl. 3,
tj. obok budynku sądu ( Justizgebäude ) i Stadthalle.
  
Nie bójcie się ! Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu.
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
który jest Chrystusem Panem. ( Łk 2.11)
  Ta pełna radości nowina, którą słyszymy kolejny raz w naszym życiu, dociera do naszych serc,
aby nas umocnić i napełnić radością, bo Nasz Pan przyszedł na świat.
W tym jakże innym niż zwykle czasie Bożego Narodzenia spowodowanym Pandemią Coronavirusa,
chciałbym Wam drodzy parafianie i goście złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Aby wszelki lęk i strach, wszelka niepewność i to co przynosi nam codzienność nie przyćmiły nam radośći płynącej z tego,
że Pan jest z nami. Życzę wam wszystkim, aby narodzone Boże Dziecię umacniało Waszą wiarę,
w którą w niego wierzycie, Waszą miłość do Boga i ludzi, a nade wszystko Waszą nadzieję na lepsze jutro i spokojną wieczność. Niech was i całe wasze rodziny darzy Bóg dobrym zdrowiem i swoim obfitym błogoslawieństwem.
Szczęść Boże. 
 
  
W czwartek, 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego,
potocznie zwaną Trzech Króli.
Msza Św. w Aschaffenburgu o godz. 10:30.
Podczas Mszy Św. święcenie kredy i kadzidła.
 
W tym tygodniu przypada I – Piątek Miesiąca.
Od godz. 18:00 okazja do spowiedzi św.,
od godz. 18:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy,
a o godz. 19:00 Msza Św.
 
Za tydzień w niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Chrztu Pańskiego.
 
W tym roku z powodu Pandemii również nie będzie odwiedzin duszpasterskich czyli kolędy.
 
Biuro parafialne będzie do 7. stycznia nieczynne.
W pilnych sprawach proszę dzwonić bezpośrednio do ks. Proboszcza.
 
Pielgrzymka do Grecji – Śladami św. Pawła
planowana jest od 27 września do 4 października 2022 r.
Osoby zainteresowane mogą otrzymać bliższe informacje w zakrtystii.
 
Przy wyjściu z kościoła można nabyć kolejny numer
Naszego Słowa, Promyczka Dobra i Miłujcie się 
 
Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławieństwa Bożego
na cały nadchodzący tydzień