Polska Misja Katolicka w Aschaffenburgu | Polnische Katholische Mission <b>in der Region Untermain

13.03.2022

 
 
 
II. Niedziela Wielkiego Postu
13.03.2022
  
 
Wszystkie nabożeństwa w języku polskim w czas trwania pandemii są odprawiane
w kościele św. Agaty – St. Agatha. Kościół ten znajduje się przy ulicy Agathapl. 3,
tj. obok budynku sądu ( Justizgebäude ) i Stadthalle.
   
 
Msze Św.: 
- piątek, godz. 19:00 - Aschaffenburg - St. Agatha, Agathapl. 3
- sobota, godz. 17:00 - Miltenberg - Gemeindezentrum Maria Hilf, Von-Stein-Str. 24
- niedziela, godz. 10:00 i 11:30 - Aschaffenburg - St. Agatha, Agathapl. 3
 
Spowiedź św.:
- piątek: 18:00 - 18:45
- sobota: 16:30 - 16:50 (Miltenberg)
- niedziela: 09:30 - 09:50
 
Intencje Mszy Św. można zamawiać po Mszach Św. lub telefonicznie
 
W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19:00 Droga Krzyżowa z Komunią Św.
 
Gorzkie żale śpiewamy w niedzielę po Mszy Św.o godz. 10:00 w Aschaffenburgu,
a w sobotę po Mszy Św. w Miltenbergu.
 
W piątek Droga Krzyżowa z Komunią św. o godz. 19:00.
Od godz. 18:00 okazja do spowiedzi św.,
od godz. 18:30 adoracja Najświętszego Sakramentu
i Różaniec św. w intencji pokoju na Ukrainie.
 
Ofiary pieniężne na Ukrainę można składać do skarbony,
która stoi przy wyjściu z kościoła. Na tę chwilę nie robimy zbiórki rzeczy i żywności.
Zachęcam do podjęcia postu i prywatnej modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie.
 
Katecheza dla dzieci komunijnych w środę w salce parafialnej.
 
Lista kandydatów do nowej Rady Parafialnej została wywieszona na tablicy ogłoszeń,
jest w naszej gazetce parafialnej i na stronie internetowej.
 
Rok 2022 jest dla naszej wspólnoty parafialnej
rokiem jubileuszu 20 - lecia istnienia naszej misji.
Główne uroczystości będziemy obchodzić wraz z odpustem parafialnym w październiku.
 
Pielgrzymka do Grecji – Śladami św. Pawła
jest planowana od 27 września do 4 października 2022 r.
Osoby zainteresowane mogą otrzymać bliższe informacje w zakrystii.
 
Przy wyjściu z kościoła można nabyć kolejny numer
Naszego Słowa, Promyczka Dobra, Miłujcie się 
i gazetkę parafialną Słowo Nadziei
 
Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławieństwa Bożego
na cały nadchodzący tydzień